Klauzula Informacyjna

 

NFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych:

MEBLOMODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729483, NIP: 7772977514, REGON: 300570410.

II. Cele i podstawy przetwarzania

1. w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
3. w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
4. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
5. w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
7. w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
8. w celu przesyłania naszych ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji,nowości w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

1. naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna, usługi informatyczne.
2. innym niezależnym odbiorcom: bankom i leasingodawcom, których działalność umożliwia zakuptowarów w naszym sklepie internetowym w systemie ratalnym, bądź wzięcie przedmiotu zakupu wleasing.

IV. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (roszczeń wynikających również z rękojmi i gwarancji);
2. Twoje dane pozyskane w celach marketingowych przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub gdy uznamy, że się zdezaktualizowały.

V. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.
4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie, do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wobecprowadzania marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemyprzetwarzania danych w tym celu.

b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – przysługuje Ci także prawo sprzeciwu wobecprzetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niżmarketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoimzdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętego sprzeciwem.Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawyprzetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane sąnam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąćzgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Możesz również skorzystać z przysługujących Ci praw pisząc do nas na adres e-mail: biuro@meblomoda.pl bądź pod numerem telefonu 61 814 30 82

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Meble Wojtyniak
MebloModa
mkfoam KOŁO
Dekort
Szynaka
Mebin
Meble Krysiak
ProDivani
Halex Meble
Unique
Fargotex
ZAKOR
Skalik
Paged
Verikon
Bukowski
Tavolini
VERO
Tuum
Meble Klose
Remorse
Jafra
Znajdź dojazd z:do Malwowa 140 Poznań
close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.